Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Ons beleid inzake privacywetgeving en gebruik van cookies

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan wijzigen. We raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Wij verwerken persoonsgegevens steeds en uitsluitend in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Privacy

Parfumerie Dierckx respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die u eventueel op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of bestellingen plaatsen. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, bijvoorbeeld voor boekhouddoeleinden.

Wij verzamelen enkel die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de gevraagde diensten. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep binnen onze organisatie. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Welke gegevens bewaren wij en voor welke doeleinden?

Informatieaanvragen

Indien u via het contactformulier op de website of via e-mail informatie of een offerte aanvraagt, vragen wij naar uw naam en enkele aanvullende gegevens zoals uw e-mailadres.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u ons uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verwerken. Wanneer u ons contacteert per telefoon, e-mail of via het invulformulier verwerken we uw persoonsgegevens voor het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom u hebt verzocht. Deze gegevens kunnen bewaard worden tot 5 jaar na uw aanvraag.

Bestellingen via de webshop

Indien u een bestelling plaatst, registreren wij uw naam, e-mailadres, adres, bankrekeningnummer, en ook eventueel uw telefoonnummer en bijkomende adresgegevens indien het facturatieadres en leveradres verschillend zijn.

Door een bestelling te plaatsen op onze website geeft u ons uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens die u invoert, te verwerken. Wij bewaren enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bestelling en levering. Deze gegevens kunnen bewaard worden tot 5 jaar na uw laatste bestelling.

Leveranciers en partners

Aan leveranciers vragen wij de gegevens die nodig zijn om onze transacties mogelijk te maken: handelsnaam, e-mailadres, btw-nummer, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.

Wij bewaren enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst. Deze gegevens worden bewaard volgens de wettelijke verplichtingen rond boekhouding tot 10 jaar na onze laatste transactie.

Vacatures en solliciteren

Indien u zoekt naar of solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze gegevens kunnen bewaard worden tot 5 jaar na uw sollicitatie.

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij ook uw IP-adres en domeinnaam. Wij bekijken ook met welke type browser u onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van u als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom van Parfumerie Dierckx. Deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (bv. sociale media). Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Uw rechten inzake verwerking van uw persoonsgegevens

  • U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken.
  • U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  • U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen.
  • U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven.
  • U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.

Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar of via het contactformulier op onze website.

Eveneens beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacycommissie).

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend door de betreffende website.

Parfumerie Dierckx gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en u een optimale gebruikerservaring hebt. Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek heeft bekeken. Wij kunnen de informatie op onze website daardoor zoveel mogelijk toespitsen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Verzamelen gegevens voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten wij met cookies hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Van de verzamelde informatie maken wij statistieken. Dit biedt ons inzicht waardoor wij de structuur, navigatie en inhoud van de website kunnen aanpassen aan uw wensen. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering ervan

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven.

Op de website

Onderaan op elke pagina van onze website vindt u een link Cookies waar u in de Instellingen kan bepalen welke cookies u aanvaardt en blokkeert. Hier vindt u ook alle informatie over welke cookies worden gebruikt en hun functies.

In uw browser

De meeste webbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kan doen, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U moet er rekening mee houden dat bepaalde delen van de Parfumerie Dierckx-website niet of niet optimaal functioneren wanneer u cookies blokkeert. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van Parfumerie Dierckx niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Parfumerie Dierckx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. Parfumerie Dierckx is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.

Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die Parfumerie Dierckx niet inricht of onderhoudt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door Parfumerie Dierckx uitgesloten.

Indien u nog vragen hebt over ons privacy- en cookiebeleid, kan u ons steeds contacteren via .

 

Laatste update: 04/07/2020